Faculty of Health Education & Society

Research Output 1978 2020

Filter
Conference Contribution
2018

Aplikačné využitie príbehu v biblioterapii

Translated title of the contribution: Applied use of story in bibliotherapyMelicherčíková, V. & Lessner Listiakova, I., 2018, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Hrčová, J., Kováčová, B. & Magová, M. (eds.). Verbum, p. 194-202

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
therapeutics

Sensory aspects of art therapy work with clay

Ťulák Krčmáriková, Z. & Lessner Listiakova, I., 2018, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : SGEM 2018. 6.2 ed. Sofia: STEF92 Technology, Vol. 5. p. 101-108 13

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
Sensory Art Therapies
Art Therapy
Art
Smell
Touch

Senzorické aspekty dramatoterapie

Translated title of the contribution: Sensory aspects of dramatherapyLessner Listiakova, I., 2018, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Hrčová, J., Kováčová, B. & Magová, M. (eds.). Ružomberok: Verbum, p. 178-182

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
Psychodrama
Therapeutics

Využitie vizuálnych máp v monitorovaní komplexných životných udalostí

Translated title of the contribution: Using visual maps in monitoring complex life eventsLessner Listiakova, I., 2018, CREA-AE 2018: Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie . Valachová, D., Lipárová, L. & Gašperová, J. (eds.). 1 ed. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, p. 153-160

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
monitoring
event
life situation
research results
trauma
2017

Evaluácia dramatoterapeutického programu s klientmi s mentálnym postihnutím

Translated title of the contribution: Evaluation of dramatherapy programme with clients with intellectual disabilityLessner Listiakova, I., 2017, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017: Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. Kováčová, B., Jablonský, T. & Gallová, M. (eds.). Verbum, p. 179-186

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
disability
evaluation
mobile social services
creativity
qualitative research

Zmeny vo vnímaní vlastnej identity človeka v dôsledku migrácie

Translated title of the contribution: Changes in perceptions of one's own identity as a result of migrationLessner Listiakova, I., 2017, Výzvy 21. storočia : migrácia a ľudská dôstojnosť. Gállová, A. & Šuvada, J. (eds.). Rimavská Sobota: Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, p. 121-129

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
migration
country of origin
language
human being
interview
2016

Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania

Translated title of the contribution: Therapeutic-educational approaches towards children with behavioural disordersLessner Listiakova, I., 2016, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Lištiaková, I. & Fábry Lucká, Z. (eds.). Comenius University in Bratislava, p. 241-243

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
parents
profession
learning
education
student
2015

Master Teachers in Computing

Smith, N., Allsop, Y., Caldwell, H., Hill, D., Dimitriadi, Y. & Csizmadia, A. P., 5 Nov 2015, WiPSCE '15 Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Educatio. Association for Computing Machinery (ACM), p. 21-24 4 p. (ACM International Conference Proceeding Series).

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

teacher
trainee
curriculum
school
teaching strategy

Therapist self-evaluation instrument in dramatherapeutic process: a pilot study

Lessner Listiakova, I. & Valenta, M., 2015, Proceedings of INTCESS15-2nd International Conference on Education and Social Sciences. Uslu, F. (ed.). Istanbul: Ocerint, p. 88-94

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
therapist
evaluation
quality control
rating scale
empathy
2014

Evaluation of dramatherapy process with clients of psychiatric hospital

Lessner Listiakova, I., Valenta, M., Müller, O. & Svoboda, P., 2014, International multidisciplinary scientific conference. Social sciences & arts SGEM2014: Conference proceedings sgem2014. Book 1. SGEM conference on psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, p. 167-174

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
Psychodrama
Psychiatric Hospitals
Research
Child Psychiatry
Neurotic Disorders

Liečebnopedagogická diagnostika a terapia v multisenzorickom prostredí

Translated title of the contribution: Therapeutic-educational assessment and therapy in multisensory environmentLessner Listiakova, I. & Fábry Lucká, Z., 2014, Inklizívna klíma ako výzva a poslanie . Kuberová, H. & Hašková, V. (eds.). Ružomberok: Verbum, p. 185-195

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
multiple disabilities
autism
qualitative research
recording
disability

Podpora rodiny cez biblioterapiu a obrazový materiál vo výchove dieťaťa so znevýhodnením

Translated title of the contribution: Supporting family through bibliotherapy and picture material in education of child with disabilityLessner Listiakova, I. & Kováčová, B., 2014, CREA-AE 2014 : Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie. Valachová, D., Patúcová, K. & Repiská, M. (eds.). Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 259-264

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
parents
disability
narrative
education

Práca s telom ako prienik dramatoterapie a ďalších expresívnych terapií

Translated title of the contribution: Embodiment as an intersection of drama therapy and other expressive therapiesLessner Listiakova, I., 2014, Společný prostor 2014. Friedlová, M. & Lečbych, M. (eds.). Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 200-211

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
Psychodrama
Art Therapy
Play Therapy
Therapeutics
Emotions

Through dramatherapy core processes towards interdisciplinary inclusive education practice

Lessner Listiakova, I., 25 Apr 2014, Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Hutyrová, M., Souralová, E., Chrastina, J., Dolejš, M. & Moudrá, L. (eds.). Palacky University in Olomouc, p. 93-99

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
drama
need for help
classroom
primary school teacher
teacher
2013

Teaching Assistants in International Schools: Child Protection is everyone's business: safeguarding and child protection

Turner, W., 2013, Teaching Assistants in International Schools. COBIS, p. 29-40

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

2012

A remote viewing pilot study using a ganzfeld induction procedure

Roe, C. A. & Flint, S., 1 Nov 2012, Proceedings of the Parapsychological Association 50th Annual Convention. Palmer, J. (ed.). Parapsychological Association, p. 198-201 4 p.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Assessing the role personality and the provision of feedback in dream ESP research

Roe, C. A., Sherwood, S. J. & Farrell, L. M., 1 Nov 2012, Proceedings of the Parapsychological Association 50th Annual Convention. Palmer, J. (ed.). Parapsychological Association, p. 196-198 2 p.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Did ET phone home? Interpretations of anomalous phone-calls

Cooper, C. E., 1 Nov 2012, 1st Seriously Unidentified Conference.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Paranormal belief, anxiety and perceived control over life events

Roe, C. A. & Bell, C., 1 Nov 2012, Proceedings of the 50th Annual Parapsychological Association Convention. Palmer, J. (ed.). Parapsychological Association, p. 102-112 11 p.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Anxiety
Population

Social views on apparitions and survival in ancient and modern Egypt

Cooper, C. E., 1 Sep 2012, 36th International Conference of the Society for Psychical Research.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Testing for forced-choice precognition using a hidden task: two replications

Luke, D. P., Roe, C. A. & Davison, J., 1 Nov 2012, Proceedings of Presented Papers: The Parapsychological Association 51st Annual Convention & The Incorporated Society for Psychical Research 32nd Annual Conference. Sherwood, S. (ed.). Winchester: Parapsychological Association, p. 123-135 13 p.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
Creativity
Cartoons
Fractals
Punishment
Reward

What have we learned from experimental tests of dream ESP?

Roe, C. A., 1 Jan 2012, Aquém e Além do Cérebro: Sono e Sonhos (Behind and Beyond the Brain: Sleep and Dreams): 9º Simpósio da Fundação Bial. Bierman, D. (ed.). Porto: Bial Foundation, p. 115-126 12 p.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Parapsychology
Sleep
REM Sleep
Consciousness
Research Personnel
2011

Telephone Calls from the Dead: returning to the research

Cooper, C. E., 1 Sep 2011, 35th International Conference of the Society for Psychical Research.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

2010

Media portrayal of mental illness in the Romanian print media

Zlati, A., Bartos, S., Racz, M., Lucacel, R., Cosma, A. & Baban, A., 2010, PSYCHOLOGY HEALTH. Vol. 25. p. 375-375 1 p.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Predictors of emotional distress in Romanian gay men

Bartos, SE. & Baban, A., 2010, Psychology Health. Vol. 25. p. 154-154 1 p.

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution