Faculty of Health Education & Society

Research Output 1978 2019

Filter
Conference contribution
2018
4 Downloads (Pure)

Aplikačné využitie príbehu v biblioterapii

Translated title of the contribution: Applied use of story in bibliotherapyMelicherčíková, V. & Lessner Listiakova, I., 2018, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Hrčová, J., Kováčová, B. & Magová, M. (eds.). Verbum, p. 194-202

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
therapeutics
2 Downloads (Pure)

Sensory aspects of art therapy work with clay

Ťulák Krčmáriková, Z. & Lessner Listiakova, I., 2018, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : SGEM 2018. 6.2 ed. Sofia: STEF92 Technology, Vol. 5. p. 101-108 13

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
Sensory Art Therapies
Art Therapy
Art
Smell
Touch

Senzorické aspekty dramatoterapie

Translated title of the contribution: Sensory aspects of dramatherapyLessner Listiakova, I., 2018, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Hrčová, J., Kováčová, B. & Magová, M. (eds.). Ružomberok: Verbum, p. 178-182

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
Psychodrama
Therapeutics
3 Downloads (Pure)

Využitie vizuálnych máp v monitorovaní komplexných životných udalostí

Translated title of the contribution: Using visual maps in monitoring complex life eventsLessner Listiakova, I., 2018, CREA-AE 2018: Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie . Valachová, D., Lipárová, L. & Gašperová, J. (eds.). 1 ed. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, p. 153-160

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
monitoring
event
life situation
research results
trauma
2017

Evaluácia dramatoterapeutického programu s klientmi s mentálnym postihnutím

Translated title of the contribution: Evaluation of dramatherapy programme with clients with intellectual disabilityLessner Listiakova, I., 2017, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017: Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. Kováčová, B., Jablonský, T. & Gallová, M. (eds.). Verbum, p. 179-186

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
disability
evaluation
mobile social services
creativity
qualitative research

Zmeny vo vnímaní vlastnej identity človeka v dôsledku migrácie

Translated title of the contribution: Changes in perceptions of one's own identity as a result of migrationLessner Listiakova, I., 2017, Výzvy 21. storočia : migrácia a ľudská dôstojnosť. Gállová, A. & Šuvada, J. (eds.). Rimavská Sobota: Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, p. 121-129

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
migration
country of origin
language
human being
interview
2016

Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania

Translated title of the contribution: Therapeutic-educational approaches towards children with behavioural disordersLessner Listiakova, I., 2016, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Lištiaková, I. & Fábry Lucká, Z. (eds.). Comenius University in Bratislava, p. 241-243

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
parents
profession
learning
education
student
2015
1 Downloads (Pure)

Therapist self-evaluation instrument in dramatherapeutic process: a pilot study

Lessner Listiakova, I. & Valenta, M., 2015, Proceedings of INTCESS15-2nd International Conference on Education and Social Sciences. Uslu, F. (ed.). Istanbul: Ocerint, p. 88-94

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
therapist
evaluation
quality control
rating scale
empathy
2014
1 Downloads (Pure)

Evaluation of dramatherapy process with clients of psychiatric hospital

Lessner Listiakova, I., Valenta, M., Müller, O. & Svoboda, P., 2014, International multidisciplinary scientific conference. Social sciences & arts SGEM2014: Conference proceedings sgem2014. Book 1. SGEM conference on psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, p. 167-174

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
Psychodrama
Psychiatric Hospitals
Research
Child Psychiatry
Neurotic Disorders
3 Downloads (Pure)

Liečebnopedagogická diagnostika a terapia v multisenzorickom prostredí

Translated title of the contribution: Therapeutic-educational assessment and therapy in multisensory environmentLessner Listiakova, I. & Fábry Lucká, Z., 2014, Inklizívna klíma ako výzva a poslanie . Kuberová, H. & Hašková, V. (eds.). Ružomberok: Verbum, p. 185-195

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
multiple disabilities
autism
qualitative research
recording
disability
1 Downloads (Pure)

Podpora rodiny cez biblioterapiu a obrazový materiál vo výchove dieťaťa so znevýhodnením

Translated title of the contribution: Supporting family through bibliotherapy and picture material in education of child with disabilityLessner Listiakova, I. & Kováčová, B., 2014, CREA-AE 2014 : Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie. Valachová, D., Patúcová, K. & Repiská, M. (eds.). Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 259-264

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
parents
disability
narrative
education

Práca s telom ako prienik dramatoterapie a ďalších expresívnych terapií

Translated title of the contribution: Embodiment as an intersection of drama therapy and other expressive therapiesLessner Listiakova, I., 2014, Společný prostor 2014. Friedlová, M. & Lečbych, M. (eds.). Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 200-211

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
Psychodrama
Art Therapy
Play Therapy
Therapeutics
Emotions
2 Downloads (Pure)

Through dramatherapy core processes towards interdisciplinary inclusive education practice

Lessner Listiakova, I., 25 Apr 2014, Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Hutyrová, M., Souralová, E., Chrastina, J., Dolejš, M. & Moudrá, L. (eds.). Palacky University in Olomouc, p. 93-99

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearchpeer-review

Open Access
File
drama
need for help
classroom
primary school teacher
teacher
2013

Teaching Assistants in International Schools: Child Protection is everyone's business: safeguarding and child protection

Turner, W., 2013, Teaching Assistants in International Schools. COBIS, p. 29-40

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearch

2012

Did ET phone home? Interpretations of anomalous phone-calls

Cooper, C. E., 1 Nov 2012, 1st Seriously Unidentified Conference.

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearch

Social views on apparitions and survival in ancient and modern Egypt

Cooper, C. E., 1 Sep 2012, 36th International Conference of the Society for Psychical Research.

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearch

2011

Telephone Calls from the Dead: returning to the research

Cooper, C. E., 1 Sep 2011, 35th International Conference of the Society for Psychical Research.

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearch

2010

Media portrayal of mental illness in the Romanian print media

Zlati, A., Bartos, S., Racz, M., Lucacel, R., Cosma, A. & Baban, A., 2010, PSYCHOLOGY HEALTH. Vol. 25. p. 375-375 1 p.

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearch

Predictors of emotional distress in Romanian gay men

Bartos, SE. & Baban, A., 2010, Psychology Health. Vol. 25. p. 154-154 1 p.

Research output: Contribution to Book/Report typesConference contributionResearch