Filter
Conference Contribution

Search results

 • 2019

  Komparácia prístupov v dramatoterapii

  Translated title of the contribution: Comparing drama therapy approachesLessner Listiakova, I., 19 Nov 2019, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019. Hudecová, A. & Kováčová, B. (eds.). Verbum, p. 47-54 8 p.

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • 2018

  Aplikačné využitie príbehu v biblioterapii

  Translated title of the contribution: Applied use of story in bibliotherapyMelicherčíková, V. & Lessner Listiakova, I., 2018, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Hrčová, J., Kováčová, B. & Magová, M. (eds.). Verbum, p. 194-202

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Sensory aspects of art therapy work with clay

  Ťulák Krčmáriková, Z. & Lessner Listiakova, I., 2018, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : SGEM 2018. 6.2 ed. Sofia: STEF92 Technology, Vol. 5. p. 101-108 13

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Senzorické aspekty dramatoterapie

  Translated title of the contribution: Sensory aspects of dramatherapyLessner Listiakova, I., 2018, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Hrčová, J., Kováčová, B. & Magová, M. (eds.). Ružomberok: Verbum, p. 178-182

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • To understand inclusion we must first examine the causes of exclusion

  Rose, R., 24 Nov 2018, Proceedings of the ICCE Conference, Chennai 2018. Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE), Vol. 1. (Proceedings of the ICCE Conference, Chennai 2018).

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Využitie vizuálnych máp v monitorovaní komplexných životných udalostí

  Translated title of the contribution: Using visual maps in monitoring complex life eventsLessner Listiakova, I., 2018, CREA-AE 2018: Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie . Valachová, D., Lipárová, L. & Gašperová, J. (eds.). 1 ed. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, p. 153-160

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • 2017

  Evaluácia dramatoterapeutického programu s klientmi s mentálnym postihnutím

  Translated title of the contribution: Evaluation of dramatherapy programme with clients with intellectual disabilityLessner Listiakova, I., 2017, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017: Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. Kováčová, B., Jablonský, T. & Gallová, M. (eds.). Verbum, p. 179-186

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Zmeny vo vnímaní vlastnej identity človeka v dôsledku migrácie

  Translated title of the contribution: Changes in perceptions of one's own identity as a result of migrationLessner Listiakova, I., 2017, Výzvy 21. storočia : migrácia a ľudská dôstojnosť. Gállová, A. & Šuvada, J. (eds.). Rimavská Sobota: Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, p. 121-129

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • 2016

  Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania

  Translated title of the contribution: Therapeutic-educational approaches towards children with behavioural disordersLessner Listiakova, I., 2016, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Lištiaková, I. & Fábry Lucká, Z. (eds.). Comenius University in Bratislava, p. 241-243

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • 2015

  Therapist self-evaluation instrument in dramatherapeutic process: a pilot study

  Lessner Listiakova, I. & Valenta, M., 2015, Proceedings of INTCESS15-2nd International Conference on Education and Social Sciences. Uslu, F. (ed.). Istanbul: Ocerint, p. 88-94

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Understanding special educational provision in the Republic of Ireland: implications for support and teaching strategies

  Shevlin, M. & Rose, R., 1 Jul 2015, Conference Proceedings: The Future of Education. Broinowski, I. (ed.). 5th ed. Florence, Italy: Libreria Universitaria, p. 189-193 5 p.

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

 • 2014

  Evaluation of dramatherapy process with clients of psychiatric hospital

  Lessner Listiakova, I., Valenta, M., Müller, O. & Svoboda, P., 2014, International multidisciplinary scientific conference. Social sciences & arts SGEM2014: Conference proceedings sgem2014. Book 1. SGEM conference on psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology, p. 167-174

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Liečebnopedagogická diagnostika a terapia v multisenzorickom prostredí

  Translated title of the contribution: Therapeutic-educational assessment and therapy in multisensory environmentLessner Listiakova, I. & Fábry Lucká, Z., 2014, Inklizívna klíma ako výzva a poslanie . Kuberová, H. & Hašková, V. (eds.). Ružomberok: Verbum, p. 185-195

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Podpora rodiny cez biblioterapiu a obrazový materiál vo výchove dieťaťa so znevýhodnením

  Translated title of the contribution: Supporting family through bibliotherapy and picture material in education of child with disabilityLessner Listiakova, I. & Kováčová, B., 2014, CREA-AE 2014 : Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie. Valachová, D., Patúcová, K. & Repiská, M. (eds.). Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 259-264

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Práca s telom ako prienik dramatoterapie a ďalších expresívnych terapií

  Translated title of the contribution: Embodiment as an intersection of drama therapy and other expressive therapiesLessner Listiakova, I., 2014, Společný prostor 2014. Friedlová, M. & Lečbych, M. (eds.). Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 200-211

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File
 • Through dramatherapy core processes towards interdisciplinary inclusive education practice

  Lessner Listiakova, I., 25 Apr 2014, Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Hutyrová, M., Souralová, E., Chrastina, J., Dolejš, M. & Moudrá, L. (eds.). Palacky University in Olomouc, p. 93-99

  Research output: Contribution to Book/ReportConference Contributionpeer-review

  Open Access
  File