Photo of Ivana Lessner Listiakova
20142020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2014 2020

2020

Training needs in the field of autism of contemporary Polish teachers in the context of the international ASD-EAST project

Preece, D., Kossewska, J., Lessner Listiakova, I., Lisak, N., Bombińska-Domżał, A., Niemiec, S., Lubińska-Kościółek, E., Płoszaj, M., Stošić, J. & Troshanska, J., 7 Jan 2020, In : Social Welfare: Interdisciplinary Approach. 1, 9

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
autism
teacher
quantitative method
qualitative method
Poland
2019

ASD-EAST: Identifying training needs of specialized teachers

Lessner Listiakova, I., Preece, D., Stošić, J., Lisak, N., Troshanska, J., Petkovska Nikolovska, A., Kossewska, J., Cierpiałowska, T., Bombińska-Domżał, A., Lubińska-Kościółek, E., Niemiec, S. & Ploszaj, M., 13 Sep 2019.

Research output: Contribution to ConferencePoster

File
autism
teacher
education
Eastern Europe
Macedonia

Developing training for teachers to support the inclusion in education of pupils with autism spectrum disorder in Eastern Europe and the Balkans

Preece, D., Troshanska, J., Lessner Listiakova, I., Stošić, J., Lisak, N., Kossewska, J., Cierpiałowska, T., Bombińska-Domżał, A., Lubińska-Kościółek, E., Niemiec, S. & Płoszaj, M., 16 May 2019, p. 53-58. 6 p.

Research output: Contribution to ConferencePaper

Southeastern Europe
autism
Eastern Europe
pupil
inclusion

Empowering Teachers of Children with Autism Spectrum Disorder (European ASD-EAST project)

Preece, D., Kossewska, J., Cierpiałowska, T., Lubińska-Kościółek, E., Bombińska-Domżał, A., Niemiec, S., Płoszaj, M., Lessner Listiakova, I., Stošić, J., Lisak, N. & Troshanska, J., 19 Mar 2019.

Research output: Contribution to ConferencePoster

File
autism
teacher
Southeastern Europe
Central Europe
Eastern Europe

Gallery as an explicit stimulation environment in the development of artistic talent

Valachová, D., Lessner Listiakova, I. & Kováčová, B., 14 Sep 2019, In : Muzeologia a Kulturne Dedicstvo. 7, 2, p. 49-62

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
Stimulation
Teenagers
Person
Artistic Expression
Interaction
2018

Aplikačné využitie príbehu v biblioterapii

Translated title of the contribution: Applied use of story in bibliotherapyMelicherčíková, V. & Lessner Listiakova, I., 2018, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Hrčová, J., Kováčová, B. & Magová, M. (eds.). Verbum, p. 194-202

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
therapeutics

Migration as an influencing factor on identity formation

Lessner Listiakova, I., 1 May 2018, In : Journal of Exceptional People. 1, 12, p. 37-44 8 p., 12.

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
identity formation
migration
experience
country of origin
language

Podpora silných stránok rodiny prostredníctvom online diagnostického nástroja vo včasnej intervencii

Translated title of the contribution: Supporting strengths of families through an online assessment tool tool in early childhood interventionFábry Lucká, Z. & Lessner Listiakova, I., 2018, Rodina v procese zmien. Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 50-70 20 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
childhood
life situation
parents
disability
participation

Sensory aspects of art therapy work with clay

Ťulák Krčmáriková, Z. & Lessner Listiakova, I., 2018, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : SGEM 2018. 6.2 ed. Sofia: STEF92 Technology, Vol. 5. p. 101-108 13

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
Sensory Art Therapies
Art Therapy
Art
Smell
Touch

Senzorické aspekty dramatoterapie

Translated title of the contribution: Sensory aspects of dramatherapyLessner Listiakova, I., 2018, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Hrčová, J., Kováčová, B. & Magová, M. (eds.). Ružomberok: Verbum, p. 178-182

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
Psychodrama
Therapeutics

Výskum založený na umení v expresívnych terapiách

Translated title of the contribution: Art-Based Research in Expressive TherapiesLessner Listiakova, I., 31 Oct 2018, In : Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 17, 4, p. 17-25

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
art
research results
research method

Využitie vizuálnych máp v monitorovaní komplexných životných udalostí

Translated title of the contribution: Using visual maps in monitoring complex life eventsLessner Listiakova, I., 2018, CREA-AE 2018: Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie . Valachová, D., Lipárová, L. & Gašperová, J. (eds.). 1 ed. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, p. 153-160

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
monitoring
event
life situation
research results
trauma
2017

Analysis of early childhood occupational therapy intervention in a group of clients with low graphomotor skills

Lessner Listiakova, I. & Kováčová, B., 1 May 2017, In : Journal of Exceptional People. 1, 10, p. 93-106 14 p.

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
occupational therapy
childhood
Group
disability
student

Analýza výskumov orientovaných na skupinovú arteterapeutickú intervenciu v oblasti sociability a reziliencie v období adolescencie

Translated title of the contribution: Analysis of Researches Oriented on Group Art Therapy Intervention in the Area of Sociability and Resilience in AdolescenceLessner Listiakova, I. & Fábry Lucká, Z., 2017, In : Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 16, 5, p. 17-27 10 p.

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
File
sociability
resilience
adolescence
art
disability

Evaluácia dramatoterapeutického programu s klientmi s mentálnym postihnutím

Translated title of the contribution: Evaluation of dramatherapy programme with clients with intellectual disabilityLessner Listiakova, I., 2017, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017: Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. Kováčová, B., Jablonský, T. & Gallová, M. (eds.). Verbum, p. 179-186

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
disability
evaluation
mobile social services
creativity
qualitative research

Kvantitativně orientovaná šetření

Translated title of the contribution: Qualitatively Oriented StudiesLessner Listiakova, I., 2017, Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 17-39 22 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Experiments

Liečebnopedagogická diagnostika problémového správania detí v multisenzorických prístupoch

Translated title of the contribution: Therapeutic-educational assessment of challenging behaviour of children in multisensory approachesLessner Listiakova, I., 2017, Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní. Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 159-178

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
Education
Therapeutics

Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom multisenzorických prístupov pri problémoch v správaní detí

Translated title of the contribution: Therapeutic-educational intervention through multisensory approaches addressing problems in behaviour of childrenLessner Listiakova, I., 2017, Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí.. Lessner Listiakova, I. (ed.). Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 154-173

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File

Multisenzorické prístupy

Translated title of the contribution: Multisensory approachesLessner Listiakova, I., 2017, Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií. Lessner Listiakova, I. (ed.). Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 34-54

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
Therapeutics
Education
Sensory Perception

Terapie hrou v léčebně pedagogickém kontextu

Translated title of the contribution: Play therapy in therapeutic-educational contextLessner Listiakova, I., 2017, Hra v terapii. Valenta, M. (ed.). Praha: Portál, p. 179-197 18 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Play Therapy
Therapeutics

Zmeny vo vnímaní vlastnej identity človeka v dôsledku migrácie

Translated title of the contribution: Changes in perceptions of one's own identity as a result of migrationLessner Listiakova, I., 2017, Výzvy 21. storočia : migrácia a ľudská dôstojnosť. Gállová, A. & Šuvada, J. (eds.). Rimavská Sobota: Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, p. 121-129

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
migration
country of origin
language
human being
interview
2016

Arteterapia – Kreatívny a Expresívny Proces v Práci s Adolescentmi (Komparácia Vybraných Výskumov)

Translated title of the contribution: Art therapy - creative and expressive process in work with adolescents (comparison of selected research)Fábry Lucká, Z. & Lessner Listiakova, I., 2016, Prolegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením. Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 67-87 10 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Expressive
Art
Therapy

Diagnostikovanie dieťaťa prostredníctvom hry s rolou a príbehom

Translated title of the contribution: Assessing a child through play with role and storyLessner Listiakova, I., 2 Feb 2016, Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy: Pomocník pri odhaľovaní a prekonávaní porúch vo vývine dieťaťa predškolského veku . Dr Josef Raabe, p. 1-18

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Dieťa rodiča s duševným ochorením

Translated title of the contribution: A child of a parent with mental illnessLessner Listiakova, I., 11 May 2016, Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy: Pomocník pri odhaľovaní a prekonávaní porúch vo vývine dieťaťa predškolského veku . Bratislava: Dr Josef Raabe, p. 1-24 24 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Mental Illness

Dramatoterapia v predprimárnom vzdelávaní

Translated title of the contribution: Dramatherapy in pre-primary educationLessner Listiakova, I. & Fiedler, V., 2016, Vedecké práce KSS a P 2016: Vedecký zborník. Merica, M., Imrovič, M. & Lukáč, M. (eds.). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, p. 171-181 10 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
preschool education
primary education
drama
art
present

Evaluation of dramatherapeutical process for clients with neurotic disorder

Valenta, M. & Lessner Listiakova, I., 19 May 2016, Routledge international handbook of dramatherapy. Abingdon: Routledge, p. 240-249

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
psychotherapy
evaluation
metaphor
emotion
human being

Evaluation of programmes in psychomotor therapy

Fábry Lucká, Z. & Lessner Listiakova, I., 1 Mar 2016, In : Review of Artistic Education. 6, 11-12, p. 158-166

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
evaluation
sensory motor
art
education
Group

Liečebnopedagogické prístupy k deťom s poruchami správania

Translated title of the contribution: Therapeutic-educational approaches towards children with behavioural disordersLessner Listiakova, I., 2016, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Lištiaková, I. & Fábry Lucká, Z. (eds.). Comenius University in Bratislava, p. 241-243

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
parents
profession
learning
education
student

Podpora expresivity klientov s mentálnym postihnutím prostredníctvom dramatoterapie

Translated title of the contribution: Supporting expressivity of clients with intellectual disability through dramatherapyLessner Listiakova, I., 2016, Expresivita v (art)terapii. Kováčová, B. & Valachová, D. (eds.). Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 41-53 12 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
disability
art

Posudzovanie v oblasti zrakového vnímania u klientov s rizikovým vývinom vo včasnej intervencii

Translated title of the contribution: Evaluation in the area of visual perception in clients with risk development in early childhood interventionLessner Listiakova, I. & Kováčová, B., 2016, Vedecké práce KSS a P 2016: Vedecký zborník. Merica, M., Imrovič, M. & Lukáč, M. (eds.). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, p. 191-198 7 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
visual perception
childhood
evaluation
statistical significance
student

Príbeh ako terapeutický nástroj v práci s adolescentmi so znevýhodnením

Translated title of the contribution: Story as a therapeutic tool in working with disadvantaged adolescentsLessner Listiakova, I., 2016, Vedecké práce KSS a P 2016: Vedecký zborník. Merica, M., Imrovič, M. & Lukáč, M. (eds.). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, p. 182-190 8 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
adolescent
metaphor
narrative

Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích: Evaluačný rating v dramatoterapii

Translated title of the contribution: Common and different artistic creative therapies: Evaluation rating in dramatherapyLessner Listiakova, I., 2016, Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích. Kantor, J. (ed.). Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 371-375 4 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Rating
Therapy
Evaluation
Art
Healthcare

Supportive occupational therapy intervention focused on the area of graphomotor skills in children with symptoms of dyspraxia in early childhood intervention

Kováčová, B. & Lessner Listiakova, I., 28 Dec 2016, Special Education : Miscellanaea. Warsaw: Aleksandra Siedlaczek-Swed, p. 143-168

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

occupational therapy
childhood
Group
occupation
disability
2015

Analysis of three approaches in dramatherapy

Lessner Listiakova, I., 1 May 2015, In : Journal of Exceptional People. 1, 6, p. 19-30

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
psychodrama
drama
therapist
video
school

Diagnostika dieťaťa z hľadiska senzorických potrieb

Translated title of the contribution: Assessment of a child from the perspective of sensory needsLessner Listiakova, I., 2015, Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy: Pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku . Bratislava: Dr Josef Raabe, p. 1-20 20 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Dramatoterapia ako spôsob regulácie emócií pre klientov so závislosťami

Translated title of the contribution: Dramatherapy as a way of regulating emotions for clients with addictionsLessner Listiakova, I., 2015, Vedecké práce KSS a P 2015. Merica, M. (ed.). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, p. 147-151 4 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Psychodrama
Emotions

Evaluace v dramaterapii

Translated title of the contribution: Evaluation in dramatherapyLessner Listiakova, I. & Valenta, M., 2015, Olomouc: Palacky University in Olomouc. 90 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File
evaluation
rating
qualitative research
art
role theory

Evaluácia programov v psychomotorickej terapii

Translated title of the contribution: Evaluation of programs in psychomotor therapyFábry Lucká, Z. & Lessner Listiakova, I., 2015, Špeciálnopedagogické poradenstvo 19 . Bratislava: VÚDPaP, p. 72-84 12 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
evaluation
art
education
Group

Poruchy správania v adolescencii

Translated title of the contribution: Behavioural disorders in adolescenceFábry Lucká, Z. & Lessner Listiakova, I., 2015, Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2. Lištiaková, I. (ed.). Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 48-64 16 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
adolescence
adolescent
research results

Program(y) v liečebnej pedagogike

Translated title of the contribution: Program(s) in therapeutic educationLessner Listiakova, I., 2015, Liečebná pedagogika 2: Tvorba a evalvácia programu v liečebnej pedagogike . Kováčová, B. (ed.). Bratislava: Comenius University in Bratislava, p. 6-18 12 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Text Messaging
Education
Therapeutics

Špecifiká procesu vnímania dieťaťa s poruchou autistického spektra

Translated title of the contribution: Specifics of the process of perception in a child with autism spectrum disorderLessner Listiakova, I., 2015, Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy: Pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku. Dr Josef Raabe, p. 1-14 14 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Autism Spectrum Disorder

Sravnenie effektivnosti dramaterapii u klientov s narkozavisimosťju v lečenii.

Translated title of the contribution: Comparison of the Effectiveness of Dramatherapy for Clients with Addiction under TreatmentValenta, M., Krahulcová, K. & Lessner Listiakova, I., 2015, In : Clinical Psychology and Special Education . 7, 3, p. 61-78

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
Psychodrama
Community Psychiatry
Military Hospitals
Psychiatric Hospitals
Secondary Prevention

Tercární vzdělávání v expresivních terapiích v evropském kontextu

Translated title of the contribution: Tertiary education in expressive therapies in the European contextLessner Listiakova, I., 2015, Terciární vzdělávání v oblasti expresivních terapií v mezinárodním kontextu. Lištiaková, I. (ed.). Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 11-31 10 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
education
therapy

Terciárné vzdělávání v oblasti dramaterapie

Translated title of the contribution: Tertiary Education in DramatherapyLessner Listiakova, I., 2015, Terciární vzdělávání v oblasti expresivních terapií v mezinárodním kontextu. Lištiaková, I. (ed.). Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 109-123 14 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access

Tertiary Education in Dramatherapy

Lessner Listiakova, I., 29 Jun 2015, International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies. Lištiaková, I. (ed.). Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 118-133

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access

Tertiary education in expressive therapies in the European context

Lessner Listiakova, I., 2015, International Context of Tertiary Education in Expressive Therapies. Lištiaková, I. (ed.). Olomouc: Palacky University in Olomouc, p. 12-35 23 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Open Access
File
art
education
therapist

Therapist self-evaluation instrument in dramatherapeutic process: a pilot study

Lessner Listiakova, I. & Valenta, M., 2015, Proceedings of INTCESS15-2nd International Conference on Education and Social Sciences. Uslu, F. (ed.). Istanbul: Ocerint, p. 88-94

Research output: Contribution to Book/ReportConference Contribution

Open Access
File
therapist
evaluation
quality control
rating scale
empathy

Transparentnosť diagnostického procesu ako podpora tímovej spolupráce

Translated title of the contribution: Transparency of the assessment process as a support for team collaborationLessner Listiakova, I., 6 Aug 2015, Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy: Pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku . Dr Josef Raabe, p. 1-20 20 p.

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Process Assessment (Health Care)

Vzdělávaní pracovníků v sociálních službách v metodách dramaterapie

Šilarová, L., Šilarová, J., Czereová, L. & Lessner Listiakova, I., 2015, In : Lifelong Learning – Celoživotní vzdělávání. 5, 1, p. 111-121

Research output: Contribution to JournalArticle

Open Access
2014

Diagnostické plánovanie vo včasnej intervencii

Translated title of the contribution: Assessment planning in early childhood interventionFábry Lucká, Z. & Lessner Listiakova, I., 2014, Bratislava: Comenius University in Bratislava. 70 p.

Research output: Book/ReportBook

childhood
planning
republic
diagnostic
disability