Arteterapia – Kreatívny a Expresívny Proces v Práci s Adolescentmi (Komparácia Vybraných Výskumov)

Translated title of the contribution: Art therapy - creative and expressive process in work with adolescents (comparison of selected research)

Zuzana Fábry Lucká, Ivana Lessner Listiakova

Research output: Contribution to Book/ReportChapterpeer-review

Abstract

V prvom roku riešenia projektu sa autorský kolektív zameral nateoretickú analýzu informačných zdrojov. Konkrétne išlo ospracovanie analýzy dostupných informačných zdrojov z oblasti reziliencie a sociálnej adaptácie adolescentov, možností a spôsobov uplatnenia arteterapie v rozvoji emocionality, sebaobrazu, zdravých častí osobnosti jedinca a následne sa spracovala arteterapia ako prostriedok, metóda na podporu samotného adolescenta so zdravotným
znevýhodnením. Teoretická paradigma arteterapie je doplnená o parciálne výsledky výskumného bádania v skupine adolescentov a o obsahovú analýzu zahraničných výskumov, ktoré sú aj súčasťoutejto publikácie.
Translated title of the contributionArt therapy - creative and expressive process in work with adolescents (comparison of selected research)
Original languageSlovak
Title of host publicationProlegoména skupinovej arteterapie orientovanej na adolescenta so zdravotným znevýhodnením
Place of PublicationBratislava
PublisherComenius University in Bratislava
Chapter3
Pages67-87
Number of pages10
ISBN (Electronic)978-80-223-4160-8
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • art therapy
  • adolescence
  • disability

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Art therapy - creative and expressive process in work with adolescents (comparison of selected research)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this