Kvantitativně orientovaná šetření

Translated title of the contribution: Qualitatively Oriented Studies

Ivana Lessner Listiakova

Research output: Contribution to Book/ReportChapterpeer-review

Abstract

Cílem šetření bylo zjistit korelace jednotlivých položek u hodnocení konkrétního klienta tandemem terapeut–koterapeut a zjistit, zda rozdíly mezi tímto hodnocením jsou statisticky významné. Stanovený cílvychází z premisy, že validita položek je úměrná shodě, s jakou se na pětibodové stupnici položky sejdou hodnocení obou – na sezení participujících – terapeutů. Jednalo se tedy o metodologické šetření s tím, žejeho komplementárním cílem bylo zjištění, zda došlo během léčby (pobytu v instituci) u jednotlivých položek v hodnocení konkrétního klientak posunu (vstup/výstup), tj. ke zjištění, které souvisí s efektem terapie (pobytu). Výsledky tohoto komplementárního cíle neuvádíme, protože jsme si vědomi nemožnosti prokázání vztahu (statistické závislosti) mezi nezávisle a závisle proměnnými, tj. skutečnosti, že nelze mít pod kontrolou všechny nezávisle proměnné, což vyplývá z formy ex-post-facto šetření (aíceskupinový experiment s double kontrolní skupinou – vzhledemk rozsahu šetření – nepřipadal v úvahu). Prakticky se jedná o takové faktory, jako je medikace a další kurativní psychoterapeuticky zaměřené agents, spontánní tendence k úzdravě, aktuální stav, nálada probandů etc
Translated title of the contributionQualitatively Oriented Studies
Original languageCzech
Title of host publicationDramaterapeutická intervence u osob se závislostí
Place of PublicationOlomouc
PublisherPalacky University in Olomouc
Chapter2
Pages17-39
Number of pages22
ISBN (Print)978-80-244-5087-2
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • qualitative
  • SEN
  • addiction

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Qualitatively Oriented Studies'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this