Tercární vzdělávání v expresivních terapiích v evropském kontextu

Translated title of the contribution: Tertiary education in expressive therapies in the European context

Ivana Lessner Listiakova

Research output: Contribution to Book/ReportChapterpeer-review

Abstract

Expresivita a její manifestace patří k vysoce individualizovaným charakteristikám Ālověka. Malchiodi (2005) napsala, že lidé disponují rozmanitými expresivními styly a preferencemi. Jestliže terapeuti podchytí tyto expresivní odlišnosti, umožní tak klientům plněji, efektivněji a autentiĀtěji komunikovat. Expresivnínebo umělecké terapie mají potenciál reagovat na tyto potřeby lidía podněcovat jejich rozvoj. Knill et al. (1995, citováno podle Malchiodi, 2005) říkali, žeexpresivní terapie obsahují spoleĀné charakteristiky, k nimž patřínapř. jednání, Āinnost, ale zároveň se v mnohých aspektech odlišují. Každá umělecká modalita využívá jiné nástroje k dosaženízměny a zaměřuje se na aktivity, které nejlépe facilitují terapeutický proces z hlediska jejich uměleckých charakteristik. Cílem následující kapitoly je přiblížit mezinárodní rozměr rozvoje jednotlivých škol expresivních terapií. Kvůli svým odlišným metodám a zároveň spoleĀnému základu v umělecké expresi se umělecké terapie v některých zemích formovaly samostatně, v jiných seinspirovaly existujícími teoriemi a vytvářely si eklektické přístupy.
Translated title of the contributionTertiary education in expressive therapies in the European context
Original languageCzech
Title of host publicationTerciární vzdělávání v oblasti expresivních terapií v mezinárodním kontextu
EditorsIvana Lištiaková
Place of PublicationOlomouc
PublisherPalacky University in Olomouc
Chapter1
Pages11-31
Number of pages10
ISBN (Print)978-80-244-4607-3
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • Education
  • therapy

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Tertiary education in expressive therapies in the European context'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this