Transparentnosť diagnostického procesu ako podpora tímovej spolupráce

Translated title of the contribution: Transparency of the assessment process as a support for team collaboration

Ivana Lessner Listiakova

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Abstract

Transparentnosť diagnostického procesu je dôležitá pre všetkých zúčastnených – rodičov, pedagógov a iných odborníkov a predovšetkým pre dieťa. Dostupné a prehľadné záznamy, ako i otvorená spolupráca pri ich tvorbe zabezpečujú sledovanie hlavného cieľa diagnostiky – zameranie sa na dieťa. Participácia rodičov a ich partnerstvo s materskou školou sú postavené na kultúre efektívnej komunikácie, vzájomnej úcte a rešpektovaní kompetencií. Medzi príklady nástrojov na dosiahnutie transparentnosti v diagnostickom procese patria: spoločné tímové stanovovanie edukačných a intervenčných cieľov, stratégie na zvýšenie participácie rodiča, prehľadné záznamové hárky, ktoré oceňujú skúsenosť rodiča, alebo aj využitie dokumentácie prostredníctvom Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia pre deti a mládež.
Translated title of the contributionTransparency of the assessment process as a support for team collaboration
Original languageSlovak
Title of host publicationPedagogická diagnostika v praxi materskej školy
Subtitle of host publicationPomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku
PublisherDr Josef Raabe
ChapterA 2.6
Pages1-20
Number of pages20
ISBN (Print)978-80-89182-63-3
Publication statusPublished - 6 Aug 2015

Keywords

  • Teamwork
  • diagnosis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Transparency of the assessment process as a support for team collaboration'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this