Transparentnosť diagnostického procesu ako podpora tímovej spolupráce

Translated title of the contribution: Transparency of the assessment process as a support for team collaboration

Research output: Contribution to Book/ReportChapter

Abstract

Transparentnosť diagnostického procesu je dôležitá pre všetkých zúčastnených – rodičov, pedagógov a iných odborníkov a predovšetkým pre dieťa. Dostupné a prehľadné záznamy, ako i otvorená spolupráca pri ich tvorbe zabezpečujú sledovanie hlavného cieľa diagnostiky – zameranie sa na dieťa. Participácia rodičov a ich partnerstvo s materskou školou sú postavené na kultúre efektívnej komunikácie, vzájomnej úcte a rešpektovaní kompetencií. Medzi príklady nástrojov na dosiahnutie transparentnosti v diagnostickom procese patria: spoločné tímové stanovovanie edukačných a intervenčných cieľov, stratégie na zvýšenie participácie rodiča, prehľadné záznamové hárky, ktoré oceňujú skúsenosť rodiča, alebo aj využitie dokumentácie prostredníctvom Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia pre deti a mládež.
Original languageSlovak
Title of host publicationPedagogická diagnostika v praxi materskej školy
Subtitle of host publicationPomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku
PublisherDr Josef Raabe
ChapterA 2.6
Pages1-20
Number of pages20
ISBN (Print)978-80-89182-63-3
Publication statusPublished - 6 Aug 2015

    Fingerprint

Keywords

  • Teamwork
  • diagnosis

Cite this

Lessner Listiakova, I. (2015). Transparentnosť diagnostického procesu ako podpora tímovej spolupráce. In Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy: Pomocník pri odhaľovaní osobnostných individualít dieťaťa predškolského veku (pp. 1-20). Dr Josef Raabe.