Pomoć roditeljima u razumevanju i podršci njihovoj deci sa autizmom u jugoistočnoj Evropi

Vladimir Trajkovski, David Preece, Jasmina Troshanska, Katerina Mavrou, Eleni Theodorou, Jasmina Stošić, Jasmina Frey Škrinjar, Paul Bramble

Research output: Contribution to ConferencePaper

Abstract

Uvod: Autizam je doživotno stanje koje može imati značajan uticaj ne samo na pojedinca s autizmom, nego i na roditelje, braću, sestre i širu porodicu. Na području jugoistočne Evrope psihosocijalna podrška roditeljima dece sa autizmom je slabo razvijena. Ovaj rad se odnosi na trogodišnji ESIPP projekat (septembar 2015. - avgust 2018.) finansiran iz Erasmus plus programa Evropske Unije. Ciljevi: Ciljevi projekta u kome učestvuju članovi porodice, profesionalci i akademci su: razvijanje kurikuluma i lokalno odgovarajućeg obrazovnog materijala i metoda, kako bi roditelji mogli bolje da razumeju i to na: makedonskom, hrvatskom i grčkom jeziku, evaluacija treninga i davanje preporuka onima koji kreiraju politiku. Metod: Ovaj projekat uključuje istraživanje porodica koje imaju dete sa autizmom u tri države iz jugoistočne Evrope. U istraživanju su korišćeni kvantitativni i kvalitativni testovi. Nužna početna aktivnost partnerstva bila je razviti plan i program obuke i materijale za porodice koje imaju dete sa autizmom i to u odgovarajućem kontekstu. Rezultati: Podeljena su 253 anketna upitnika, a 148 ih je vraćeno, sa stopom odgovora od 58%. Smatra se da je 89% odlična zainteresovanost porodica koje žele da učestvuju u trening. Većina ispitanika želi trening preko vikenda. Pet tema su bile prioritet od strane roditelja, a to su: strategije za poboljšanje komunikacije deteta, strategije za olakšavanje interakcije deteta sa drugom decom, senzorna integracija i razvoj, opšte informacije o strategiji upravljanja ponašanjem, prepoznavanje i/ili razvoj mogućnosti za socijalizaciju. Zaključak: Istraživanje je identifikovalo određene jasne obrasce među ispitanicima koje treba uzeti u obzir prilikom razvoja treninga za roditelje. Postoji značajan interes i potražnja ispitanika u ovim zemljama za obuku o autizmu. Porodice u sve tri zemlje imaju slične teškoće, dele slične frustracije i slična iskustva radosti. Roditeljski trening može biti važan alat za podršku takvim porodicama, a samim tim i preduslov za bolji kvalitet života u porodici.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 9 Feb 2017
EventZbornik rezimea "Dani defektologa Srbije” - Novi Sad, Serbia
Duration: 9 Feb 2017 → …

Conference

ConferenceZbornik rezimea "Dani defektologa Srbije”
Period9/02/17 → …

Keywords

  • Autizam
  • jugoistočna Evropa
  • kurikulum
  • roditelji
  • trening

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pomoć roditeljima u razumevanju i podršci njihovoj deci sa autizmom u jugoistočnoj Evropi'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this